Podkłady i izolacje pod podłogi pływające

W ofercie OLEX mogą Państwo znaleźć m.in. podkłady i izolacje pod podłogi pływające. Posiadamy w ofercie bogaty wybór tego rodzaju materiałów budowlanych, m.in. podkłady pod panele, podkłady pod deski drewniane oraz podkłady pod parkiet. W ofercie mamy także podkłady pod ogrzewanie podłogowe.

Znajdą Państwo u nas bardzo wiele różnego rodzaju podkładów pod podłogi pływające, m.in. maty kwarcowe oraz podkłady z polistyrenu XPS.

Jakie są zalety podłóg pływających?

Każdy parkieciarz wie, że największym wymaganiem stawianym podłogom jest to, żeby ułożyć je w taki sposób, żeby nie skrzypiały. Najlepszym sposobem, żeby temu zapobiec jest zdecydowanie się na podłogę pływającą.

Tego typu sposób montażu charakteryzuje się tym, że osoba układająca parkiet, panele czy podłogę drewnianą dba o to, żeby konstrukcja układanej podłogi nie była bezpośrednio związana z konstrukcja budynku. Podłoga nie może więc się stykać ze stropem czy ścianami, powinna być także oddzielona odpowiednimi profilami podłogowymi od ścian oraz innych pionowych elementów.

Jako że w żadnym miejscu podłoga nie styka się z podłożem, tylko między obiema warstwami stworzona jest wypełniona powietrzem wolna przestrzeń, istnieje też konieczność zastosowania izomaty, która zapewni właściwą izolację akustyczną, poprzez absorbowanie powstających podczas nacisku na podłogę dźwięków. Podkłady pod podłogę mają również za zadanie wyrównanie niewielkich nierówności powierzchni.

Podkłady z foli polistyrenowej (XPS), rolka

Podkłady 1,6 mm

Wymiary [mm]:15000 x 1100 x 1,6
Tolerancja wymiarów [mm]:szerokość ± 2,0
grubość ± 0,25
Gęstość objętościowa [kg/m3]:≥ 45
Masa powierzchniowa [g/m2]:75 ± 5%
Nasiąkliwość wodą, % przy długotrwałym (28 dni) całkowitym zanurzeniu:≤ 2,0
Zdolność konpensacji nierówności podłoża [mm]:≤ 1,5
Opór cieplny (R) [m2K/W]:0,052
Współczynnik przewodzenia ciepła (λD) [W/(m • K)]:0,031
Klasa akustyczna:PLn-14
16 ≤ Δ Lw ≤ 18

Podkłady ​2 mm

Wymiary [mm]:20000 x 1100 x 2,0
Tolerancja wymiarów [mm]:szerokość ± 2,0
grubość ± 0,25
Gęstość objętościowa [kg/m3]:≥ 45
Masa powierzchniowa [g/m2]:115 ± 5%
Nasiąkliwość wodą, % przy długotrwałym (28 dni) całkowitym zanurzeniu:≤ 2,0
Zdolność konpensacji nierówności podłoża [mm]:≤ 1,5
Opór cieplny (R) [m2K/W]:0,065
Współczynnik przewodzenia ciepła (λD) [W/(m • K)]:0,031
Klasa akustyczna:PLn-14
16 ≤ Δ Lw ≤ 18

Podkłady z foli polistyrenowej (XPS), arkusz

Podkłady z foli polistyrenowej (XPS) o grubości: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm pod panele laminowane i podłogi drewniane. Dostępne w kolorze: zielonym, grafitowym w arkuszach.

Panel-podkład może być stosowany w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Zalecany pod posadzki wykonane z laminowanych płyt podłogowych z tworzywa drzewnego, wielowarstwowych drewnianych elementów podłogowych (deski, płyty), dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Podkłady 3 mm

Wymiary [mm]:1000 x 500 x 3,0
Tolerancja wymiarów [mm]:długość ± 1,0
szerokość ± 2,0
grubość ± 0,25
Gęstość objętościowa [kg/m3]:≥ 23
Masa powierzchniowa [g/m2]:135 ± 5%
Nasiąkliwość wodą, % przy długotrwałym (28 dni) całkowitym zanurzeniu:≤ 1,0
Zdolność konpensacji nierówności podłoża [mm]:≤ 2,0
Opór cieplny (R) [m2K/W]:0,097
Współczynnik przewodzenia ciepła (λD) [W/(m • K)]:0,031
Klasa akustyczna:PLn-14
16 ≤ Δ Lw ≤ 18

STEICOunderfloor

Podkład pod panele i wielowarstwowe podłogi drewniane. Doskonale tłumi odgłosy kroków i dzwięki przestrzenne.

  • tłumienie dźwięków uderzeniowych dla wielowarstwowych podłóg drewnianych i podłóg laminowanych aż do 19 dB
  • tłumienie dźwięków przestrzennych dla wielowarstwowych podłóg drewnianych i podłóg laminowanych aż do 15 dB 

Podkłady 5 mm

Wymiary [mm]:790 x 590 x 5,0
Gęstość objętościowa [kg/m3]:250
Masa powierzchniowa [kg/m2]:1,02
Opór cieplny (R) [m2K/W]:0,06
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) [W/(m • K)]:0,07
Tłumienie dźwięków:
częstotliwość 250Hz do 500Hz:
częstotliwość 1000Hz do 2000Hz:
wg PN EN 13986
0,1
0,3