Category Płyty konstrukcyjne

Zalety płyt OSB

Konstrukcyjne płyty OSB mają obecnie bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie przy tworzeniu różnego typu zabudowy lekkiej. Stosuje się je m.in. do wykonywania lekkich ścianek działowych, do produkcji mebli w pomieszczeniach gospodarczych, do wykonywania podkładów pod gonty bitumiczne czy do wykonywania warstwy podszycia dachowego przy stropach. W naszym dzisiejszym wpisie na blogu opiszemy krótko budowę płyt OSB oraz ich najważniejsze zalety.

Budowa płyt OSB

Drewnopochodne płyty OSB to elementy budowlane zbudowane ze sprasowanych, drewnianych wiórów. Najczęściej do wykonywania płyt OSB wykorzystuje się idealne do wykonywania materiałów budowlanych drewno z drzew iglastych, świerka lub sosny. Ich wybór jest związany z tym, że drewno to jest odpowiednio miękkie i charakteryzuje się łatwością obróbki i bardzo dobrą wytrzymałością mechaniczną. Przy produkcji płyt OSB wybiera się wyłącznie wióry o zbliżonych do siebie wymiarach i smukłej budowie, które zagwarantują większą stabilność całej konstrukcji. Wióry na etapie produkcji są ze sobą zespajane poprzez zastosowanie żywic syntetycznych, które dodatkowo zwiększają ich wytrzymałość. Sposób wytwarzania płyt OSB pozwala na osiągnięcie przez nie wielu bardzo pożądanych w budownictwie cech.

Dlaczego tak chętnie korzysta się z płyt OSB w budownictwie?

Płyty drewnopochodne OSB już od paru lat skutecznie wypierają z rynku stosowane wcześniej płyty pilśniowe czy wiórowe. Powodem takiego stanu rzeczy jest to, że starsze materiały nie miały tak wielu istotnych zalet.
Najważniejszą zaletą płyt OSB jest ich bardzo duża wytrzymałość oraz doskonała sprężystość, a przy tym łatwość obróbki i montażu, które sprawiają, że materiał ten może być stosowany do wykonywania wielu rodzajów elementów konstrukcyjnych. Warto przy tym wiedzieć, że płyty OSB nie wymagają częstych konserwacji. W porównaniu do wspominanych płyt wiórowych czy pilśniowych, płyty OSB odznaczają się także znacznie lepszą estetyką, dzięki czemu mogą być z powodzeniem stosowane także do wykonywania elementów dekoracyjnych. Jest to więc nie tylko materiał nadający się do wykonywania wzmacniających i sztywniejących elementów konstrukcyjnych budynku, ale także do elementów widocznych typu ścianki działowe czy meble gospodarcze.
Istotną cechą płyt OSB jest również ich lekkość, dzięki czemu ich zastosowanie nie łączy się z powstawaniem znaczących obciążeń dla całej konstrukcji. Materiał ten odznacza się również wysokimi parametrami odpornościowymi na zmiany temperatur i wilgotność. Płyt OSB nie należy jednak stosować na zewnątrz budynków, tylko w zamkniętych pomieszczeniach.

Charakterystyka płyt konstrukcyjnych OSB

Konstrukcyjne płyty OSB to najczęściej stosowany rodzaj płyt drewnopodobnych w budownictwie, a od jakiegoś czasu także w pracach wykończeniowych i remontowych. Na rynku można znaleźć kilka rodzajów płyt OSB, z których każdy ma bardzo dużo możliwości zastosowań. W naszym dzisiejszym wpisie na blogu przedstawimy ogólną charakterystykę płyt konstrukcyjnych OSB, napiszemy, w jaki sposób się je wytwarza oraz jakie mają zastosowanie. 

W jaki sposób wytwarzane są płyty konstrukcyjne OSB?

Do produkcji płyt konstrukcyjnych OSB wykorzystuje się, najczęściej sosnowe lub świerkowe, wióry drzewne. Każda płyta jest zbudowana z aż trzech warstw zazębionych ze sobą wiórów. Co ważne, w celu zwiększenia wytrzymałości płyty OSB na ścinanie czy zginanie, wióry w warstwie środkowej są skierowane prostopadle do wiórów w dwóch wierzchnich warstwach.
Przed rozpoczęciem wytwarzania płyt konstrukcyjnych, wióry są starannie selekcjonowane po to, aby posiadały podobne wymiary. Potem są ze sobą zlepiane poprzez użycie żywicy syntetycznej, a następnie prasowane z zastosowaniem  wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia.

Rodzaje płyt drewnopodobnych OSB

Nie każda płyta drewnopodobna OSB jest taka sama. Obecnie w budownictwie stosuje się aż 3 główne rodzaje tego typu płyt konstrukcyjnych:

  • OSB-2 – W tego typu płytach OSB spoiwem łączącym wióry są żywice mocznikowo-formaldehydowe. Niezabezpieczone dodatkowo płyty OSB-2 są przeznaczone do stosowania wyłącznie wewnątrz budynków. Jeżeli chcemy je umieścić na zewnątrz, konieczne jest ich dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią poprzez zastosowanie lazury ochronnej lub lakieru bezbarwnego.
  • OSB-3 – W tego rodzaju płytach konstrukcyjnych stosuje się dwa rodzaje łączenia wiórów. W warstwie środkowej są one połączone poprzez zastosowanie kleju poliuretanowego, natomiast w warstwach zewnętrznych wykorzystuje się żywicę melaminowo-uretanową. Płyty OSB-3 są już płytami ogólnobudowlanymi, które, w porównaniu z OSB-2, charakteryzują się dużo większą wytrzymałością oraz bardzo dobrą odpornością na wodę.
  • OSB-4 – Produkowane są tak samo, jak płyty OSB-3, z tym że mają nieco mocniej sklejone ze sobą wióry drzewne, co sprawia, że ten typ płyt konstrukcyjnych jest jeszcze bardziej wytrzymały i wykazuje jeszcze większą odporność na działanie wody. Dzięki temu idealnie nadają się do stosowania zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz.

Jakie są możliwości zastosowania płyt OSB?

Możliwości zastosowania płyt OSB jest bardzo dużo.  Przede wszystkim są bardzo korzystnym rozwiązaniem przy budowie, będących równym podłożem pod papę podkładową, sztywnych poszyć na więźbach dachowych. Płyty konstrukcyjne są także często stosowane do wykonywania okładzin podłóg na legarach oraz do budowy szalunków. Bardzo często wykorzystuje się je także do obudowy ścian o konstrukcji szkieletowej oraz do zabudowywania szkieletowych konstrukcji ścian działowych. Doskonale się także sprawdzają np. do zabudowywania skosów poddaszy.
Jak widać możliwości zastosowanie płyt konstrukcyjnych OSB naprawdę jest bardzo dużo, a materiał ten jest na tyle praktyczny i odznacza się tyloma pożytecznymi właściwościami, że może ich być jeszcze znacznie więcej. Te wskazane przez nas są tylko podstawowymi.

Rodzaje drewnopochodnych płyt konstrukcyjnych

Drewno jest jednym z najstarszych i najchętniej stosowanych materiałów budowlanych. W dzisiejszych czasach inwestorzy jednak równie chętnie co tradycyjne lite drewno lubią stosować różnego typu materiały drewnopochodne, m.in. będące tematem naszego dzisiejszego wpisu na blogu drewnopochodne płyty konstrukcyjne, które są doskonałym materiałem do wykańczania wnętrz, a czasami także są stosowane jako składowe konstrukcji całego budynku. Jakie rodzaje drewnopochodnych płyt konstrukcyjnych można znaleźć na rynku?

Poszczególne rodzaje drewnopochodnych płyt konstrukcyjnych rozróżnia się ze względu na rodzaj zastosowanego do ich produkcji surowca oraz sposób jego obróbki i wytwarzania. Poniżej znajdą Państwo dokładniejsze informacje na temat poszczególnych rodzajów płyt konstrukcyjnych.

Płyty OSB

Chyba najchętniej obecnie stosowanym rodzajem konstrukcyjnych płyt drewnopochodnych, są już wielokrotnie opisywane na naszym blogu płyty OSB. Są one wykonane z aż trzech warstw starannie selekcjonowanych sosnowych lub świerkowych wiórów drzewnych. Każda warstwa płyt OSB ma skierowane w odpowiednim kierunku wióry. Warstwa środkowa jest skierowana prostopadle do warstw wierzchnich. Wióry w poszczególnych warstwach są ze sobą zlepione poprzez użycie żywicy syntetycznej, a następnie są prasowane w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem. Możliwości zastosowania płyt konstrukcyjnych OSB jest bardzo dużo. Są m.in. doskonałym materiałem do obudowywania ścian, do wykonywania okładzin podłóg na legarach czy do budowy sztywnych poszyć na więźbach dachowych. Nadają się także np. do wykonywania ścian działowych.

Płyty wiórowe

Płyty wiórowe, jak sama nazwa wskazuje, także wykonywane są z wiórów drzewnych, które są ze sobą łączone pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze, z zastosowaniem klejów syntetycznych. Płyty wiórowe mogą mieć różny wygląd. W sklepach możemy dostać m.in. płyty wiórowe ze szlifowaną powierzchnią, płyty wiórowe oklejane fornirem, płyty lakierowane lub pokryte laminatem. Grubość płyty wiórowej może wynosić od 3 do nawet 50 mm. Tego typu drewnopochodne płyty konstrukcyjne najchętniej są stosowane w przemyśle meblowym. Rzadziej używa się ich jako materiałów budowlanych.

Płyty wiórowo-cementowe

Ten rodzaj płyt konstrukcyjnych jest podobny do płyt wiórowych. Różni się od nich jednak tym, że zastosowane w nich wióry nie są ze sobą łączone klejem syntetycznym, a zaczynem betonowym. Takie płyty niestety charakteryzują się stosunkowo słabymi właściwościami izolacyjnymi, dlatego ich zastosowanie ogranicza się tylko do wykonywania szalunków traconych przy budowie ścian i stropów.

Płyty sklejki

​Płyty sklejkowe, potocznie zwane po prostu sklejkami, są materiałem kompozytowym wytwarzanym poprzez sklejenie ze sobą nieparzystej liczby cienkich warstw drewna. W zależności od grubości zastosowanych pasków drewna, wyróżnia się sklejki cienkowarstwowe oraz sklejki grubowarstwowe. Do ich produkcji mogą być zastosowane różne gatunki drewna, zarówno rodzime, jak i egzotyczne. Dokładne cechy płyt sklejkowych są zależne od liczby zastosowanych do ich produkcji warstw drewna oraz od kierunku ich przebiegu. Tego rodzaju płyty konstrukcyjne znajdują zastosowanie zarówno jako element wykończeniowy stolarki budowlanej, jak i jako element konstrukcyjny.

Płyty paździerzowe

Zastosowane do wytwarzania tego rodzaju płyt konstrukcyjnych paździerze, to tak naprawdę łodygi roślin, których warstwy są od siebie oddzielane poprzez międlenie. Płyty paździerzowe wykonuje się przede wszystkim z łodyg lnianych, konopnych lub będących mieszaniną obu tych gatunków. Płyty są wytwarzane poprzez utwardzenie i sprasowanie materiału pod wysokim ciśnieniem oraz dodaniu do niego kleju syntetycznego. Podobnie jak płyty wiórowe, płyty paździerzowe mogą mieć powierzchnie szlifowaną, fornirowaną, laminowana lub lakierowaną. Płyty paździerzowe największe zastosowanie mają oczywiście w meblarstwie. Czasami używa się ich także jako materiał izolacyjny w budownictwie.

Płyty wiórowo-paździerzowe

​Tego typu płyty konstrukcyjne są połączeniem płyt wiórowych i płyt paździerzowych. Do ich produkcji stosuje się więc zarówno wióry drzewne, jak i łodygi roślin. Zastosowanie płyt wiórowo-paździerzowych jest identyczne jak zastosowanie płyt paździerzowych.

Płyty pilśniowe

Płyty pilśniowe wytwarzane są z rozdrobnionych odpadów drewna iglastego z dodatkiem żywic syntetycznych lub olejów schnących. Istnieje kilka rodzajów płyt pilśniowych, które różnią się od siebie stopniem sprasowania.Każdy rodzaj ma oczywiście nieco inne zastosowanie. Płyty pilśniowe mogą więc tworzyć izolację akustyczną lub być wykorzystywane do ocieplania podłóg. Stosuje się je również w przemyśle meblowym oraz do tworzenia paneli podłogowych.