Rodzaje drewnopochodnych płyt konstrukcyjnych

Drewno jest jednym z najstarszych i najchętniej stosowanych materiałów budowlanych. W dzisiejszych czasach inwestorzy jednak równie chętnie co tradycyjne lite drewno lubią stosować różnego typu materiały drewnopochodne, m.in. będące tematem naszego dzisiejszego wpisu na blogu drewnopochodne płyty konstrukcyjne, które są doskonałym materiałem do wykańczania wnętrz, a czasami także są stosowane jako składowe konstrukcji całego budynku. Jakie rodzaje drewnopochodnych płyt konstrukcyjnych można znaleźć na rynku?

Poszczególne rodzaje drewnopochodnych płyt konstrukcyjnych rozróżnia się ze względu na rodzaj zastosowanego do ich produkcji surowca oraz sposób jego obróbki i wytwarzania. Poniżej znajdą Państwo dokładniejsze informacje na temat poszczególnych rodzajów płyt konstrukcyjnych.

Płyty OSB

Chyba najchętniej obecnie stosowanym rodzajem konstrukcyjnych płyt drewnopochodnych, są już wielokrotnie opisywane na naszym blogu płyty OSB. Są one wykonane z aż trzech warstw starannie selekcjonowanych sosnowych lub świerkowych wiórów drzewnych. Każda warstwa płyt OSB ma skierowane w odpowiednim kierunku wióry. Warstwa środkowa jest skierowana prostopadle do warstw wierzchnich. Wióry w poszczególnych warstwach są ze sobą zlepione poprzez użycie żywicy syntetycznej, a następnie są prasowane w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem. Możliwości zastosowania płyt konstrukcyjnych OSB jest bardzo dużo. Są m.in. doskonałym materiałem do obudowywania ścian, do wykonywania okładzin podłóg na legarach czy do budowy sztywnych poszyć na więźbach dachowych. Nadają się także np. do wykonywania ścian działowych.

Płyty wiórowe

Płyty wiórowe, jak sama nazwa wskazuje, także wykonywane są z wiórów drzewnych, które są ze sobą łączone pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze, z zastosowaniem klejów syntetycznych. Płyty wiórowe mogą mieć różny wygląd. W sklepach możemy dostać m.in. płyty wiórowe ze szlifowaną powierzchnią, płyty wiórowe oklejane fornirem, płyty lakierowane lub pokryte laminatem. Grubość płyty wiórowej może wynosić od 3 do nawet 50 mm. Tego typu drewnopochodne płyty konstrukcyjne najchętniej są stosowane w przemyśle meblowym. Rzadziej używa się ich jako materiałów budowlanych.

Płyty wiórowo-cementowe

Ten rodzaj płyt konstrukcyjnych jest podobny do płyt wiórowych. Różni się od nich jednak tym, że zastosowane w nich wióry nie są ze sobą łączone klejem syntetycznym, a zaczynem betonowym. Takie płyty niestety charakteryzują się stosunkowo słabymi właściwościami izolacyjnymi, dlatego ich zastosowanie ogranicza się tylko do wykonywania szalunków traconych przy budowie ścian i stropów.

Płyty sklejki

​Płyty sklejkowe, potocznie zwane po prostu sklejkami, są materiałem kompozytowym wytwarzanym poprzez sklejenie ze sobą nieparzystej liczby cienkich warstw drewna. W zależności od grubości zastosowanych pasków drewna, wyróżnia się sklejki cienkowarstwowe oraz sklejki grubowarstwowe. Do ich produkcji mogą być zastosowane różne gatunki drewna, zarówno rodzime, jak i egzotyczne. Dokładne cechy płyt sklejkowych są zależne od liczby zastosowanych do ich produkcji warstw drewna oraz od kierunku ich przebiegu. Tego rodzaju płyty konstrukcyjne znajdują zastosowanie zarówno jako element wykończeniowy stolarki budowlanej, jak i jako element konstrukcyjny.

Płyty paździerzowe

Zastosowane do wytwarzania tego rodzaju płyt konstrukcyjnych paździerze, to tak naprawdę łodygi roślin, których warstwy są od siebie oddzielane poprzez międlenie. Płyty paździerzowe wykonuje się przede wszystkim z łodyg lnianych, konopnych lub będących mieszaniną obu tych gatunków. Płyty są wytwarzane poprzez utwardzenie i sprasowanie materiału pod wysokim ciśnieniem oraz dodaniu do niego kleju syntetycznego. Podobnie jak płyty wiórowe, płyty paździerzowe mogą mieć powierzchnie szlifowaną, fornirowaną, laminowana lub lakierowaną. Płyty paździerzowe największe zastosowanie mają oczywiście w meblarstwie. Czasami używa się ich także jako materiał izolacyjny w budownictwie.

Płyty wiórowo-paździerzowe

​Tego typu płyty konstrukcyjne są połączeniem płyt wiórowych i płyt paździerzowych. Do ich produkcji stosuje się więc zarówno wióry drzewne, jak i łodygi roślin. Zastosowanie płyt wiórowo-paździerzowych jest identyczne jak zastosowanie płyt paździerzowych.

Płyty pilśniowe

Płyty pilśniowe wytwarzane są z rozdrobnionych odpadów drewna iglastego z dodatkiem żywic syntetycznych lub olejów schnących. Istnieje kilka rodzajów płyt pilśniowych, które różnią się od siebie stopniem sprasowania.Każdy rodzaj ma oczywiście nieco inne zastosowanie. Płyty pilśniowe mogą więc tworzyć izolację akustyczną lub być wykorzystywane do ocieplania podłóg. Stosuje się je również w przemyśle meblowym oraz do tworzenia paneli podłogowych.