Rodzaje podkładów i izolacji podłogowych

Podkład podłogowy jest to warstwa lub warstwy podłogi, które są układane pod posadzką – bezpośrednio na podłożu lub na różnego rodzaju warstwach pośrednich i izolujących. Potocznie wszystkie rodzaje podkładów podłogowych nazywa się jastrychami. Podkłady podłogowe są stosowane po to, aby uzyskać określony poziom podłoża, który umożliwi położenie posadzki. W naszym dzisiejszym wpisie na blogu opiszemy najczęściej stosowane rodzaje podkładów podłogowych.

Informacje ogólne na temat podkładów podłogowych

Na początku przedstawimy Państwu ogólną charakterystykę podkładów podłogowych. Głównym zadaniem podkładów podłogowych we wnętrzach domów jest stworzenie właściwych warunków do tego, aby możliwe było trwało zamontowanie posadzki. Podkłady podłogowe mają też za zadanie przeniesienie wszystkich obciążeń działających na posadzkę, tak, aby ta miała dłuższą trwałość. Podkłady podłogowe są również stosowane na zewnątrz budynków. Układane na tarasach lub balkonach mają np. na celu nadanie podłodze odpowiedniego spadku, żeby bez problemu mogła z nich spływać woda.
Poszczególne rodzaje podkładu podłogowego składają się  z zaprawy, czyli mieszaniny kruszywa, spoiwa, ewentualnych domieszek i dodatków oraz wiążącej ich cieczy. Innym rodzajem materiału, z którego są wykonywane podkłady podłogowe są zaprawy wyrównawcze, które doskonale się nadają np. do profilowania spadków oraz do wykonywania warstw dociskowych. Poszczególne rodzaje podkładów podłogowych różnią się od siebie przede wszystkim ze względu na układ konstrukcyjny ich poszczególnych warstw. 

Podkłady zespolone, czyli podkłady związane z podłożem

Ten sposób układania podkładu podłogowego polega na ułożeniu podkładu bezpośrednio na podłożu, czyli na wykonanym na gruncie podłożu betonowym lub na stropie budynku. Podkłady zespolone pozbawione są warstw oddzielających, czyli izolacji termicznej, izolacji akustycznej oraz izolacji przeciwwilgociowej. Ze względu na takie ograniczenia, podkłady zespolone stosowane są praktycznie tylko jako element podestów lub np. zbiegów klatek schodowych w budynkach. Minimalna grubość podkładów zespolonych to 20 mm.

Podkłady oddzielone, czyli podkłady niezwiązane z podłożem

W tego typu układach konstrukcyjnych pomiędzy podłożem a podkładem znajduje się jeszcze warstwa izolacji przeciwwilgociowej. Tego typu podkłady podłogowe stosowane są więc na podłogach, które mogą być narażone na działanie wilgoci. Minimalna grubość podkładów oddzielonych to 30 mm.

Podkłady pływające

Jest to rodzaj podkładów podłogowych, które są ułożone już na kilku warstwach izolacji, najczęściej na izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej oraz na izolacji dźwiękowej i termicznej. Podkłady pływające wyróżniają się także tym, że są oddzielone od elementów konstrukcyjnych budynku, czyli np. od ścian i słupów, dylatacją brzegową, która sprawia, że podkład nie przenosi, powstających np. na skutek upadania przedmiotów, dźwięków uderzeniowych. Podkłady pływające pełnią również rolę podkładu usztywniającego pod posadzkę oraz płyty dociskowej. Najczęściej są stosowane na starych podkładach podłogowych oraz na powierzchni płyt stropowych. Do wykonywania podkładów pływających najczęściej są stosowane jastrychy anhydrytowe lub jastrychy cementowe. Minimalna grubość podkładu to 40 mm.

Podkłady grzewcze

Ten rodzaj podkładu podłogowego ma w sobie wbudowane elementy ogrzewania podłogowego, czyli w zależności od rodzaju ogrzewania, przewody lub maty grzewcze. W zależności od dokładnej konstrukcji podkładu, elementy grzejne ogrzewania podłogowego mogą się znajdować na warstwie izolacji termicznej, w warstwie izolacji termicznej lub w masie jastrychu, który został rozdzielony warstwą oddzielającą. Tego typu podkłady podłogowe są zazwyczaj stosowane w pomieszczeniach mieszkalnych oraz w pomieszczeniach w obiektach użyteczności publicznej. Minimalna grubość podkładu grzewczego nad elementem grzejnym powinna wynosić 30 mm dla jastrychu cementowego lub anhydrytowego, lub 15 mm dla jastrychu asfaltowego.